F.R. Biliard-Pool

Conditii si criterii de afiliere

Etichete: , ,

Adunarea Generala Ordinara a Federatiei Romane de Biliard-Pool din data de 05 martie 2016 a aprobat modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare, la propunerea Biroului Executiv din 05 februarie 2016, prin adaugarea unui nou capitol cu urmatorul continut:

CAP. VII – Conditii si criterii de afiliare a atructurilor sportive

Art. 26 – La dosarul de afiliere, pe langa actele prevazute de lege si Statutul federatiei, se vor depune urmatoarele:

a. dovada existentei unei baze sportive specifice ramurii de sport biliard, proprie sau prin contract de inchiriere sau comodat (copie legalizata a contractului sau actului de proprietate).

b.Copie legalizata dupa procesul verbal al Adunarii Generale in care s-a decis afilierea clubului sportiv la FRB-P.

c. Certificat de atestare fiscala a clubului sportiv care solicita afilierea.

Art. 27 – Declaratie pe propria raspundere a conducerii clubului sportiv care solicita afilierea ca pana la data primei Adunari Generale a federatiei sa legitimeze un numar de 30 de sportivi dintre care cel putin 10 la categoria juniori si minim 5 la categoria feminin.

Art. 27.1 – Acesti 30 de sportivi trebuie sa fie nou legitimati, nu transferati de la alte cluburi afiliate si sa fie domiciliati in acelasi judet in care isi are sediul clubul sportiv, in vederea evitarii legitimarii de sportivi fictivi sau inactivi.

Art. 27.2 – In cazul nerespectarii prevederilor art. 27 si 27.1, Adunarea Generala nu va acorda calitatea de membru afiliat definitiv, urmand sa se piarda in acelasi timp si calitatea de membru afiliat provizoriu si a tuturor drepturilor ce insotesc aceasta calitate, conform Statutului.

Art. 27.3 – Cluburile sportive afiliate provizoriu au obligatia de a inscrie in competitiile oficiale ale FRB-P o pondere de 70% din numarul sportivilor legitimati, in caz contrar urmand sa piarda calitatea de membru provizoriu

Art. 28 – Taxa de afiliere se stabileste la valoarea de 400 Euro, la cursul BNR.

Art. 29 – In cazuri exceptionale, in baza unei cereri scrise a clubului sportiv care solicita afilierea, Biroul Federal poate acorda reducerea taxei de afiliere si/sau o reducere a numarului de sportivi care trebuie legitimati.

Regulament de organizare si functionare

Lasa un comentariu